+420 602 777 282 | +420 608 984 093 hutar@elektrohc.cz

Naše kompletní služby

Projekce
• prováděcí projekty el.zařízení nízkého a vysokého napětí, trafostanice
• dokumentace skutečného provedení staveb
• dílčí technická dokumentace

Realizace
• venkovních vedení 1kV, 22 kV
• kabelové vedení 1kV, 22 kV
• distribuční sítě a přípojky nízkého a vysokého napětí včetně výkopových prací,řízených protlaků a
finálních povrchů
• vestavěných a kompaktních transformátorových stanic

• výstavba a rekonstrukce trafostanic včetně uvedení do provozu a projednání všech potřebných
dokladů
• rozvodny 22 kV, 0,4 kV (opravy, rekonstrukce)

Revize el.zařízení
• nízkého napětí
• vysokého napětí ( trafostanic )

Servis
• jednorázový servis, opravy
• opravy transformátorů 22/0,4 kV (výměna či osazení nového)
• zaměřování a oprava kabelových poruch VN/NN (vlastní kabelový měřící vůz)

Dále nabízíme :
• zemní práce
• výškové práce
• stavební a zednické práce (zámkové dlažby, chodníky z asfaltového krytu)
• přípravné a dokončovací práce staveb
• jeřábnické práce
• práce plošinou ve výškách do 15m
• kontejnery

Oblasti činnosti:

Projekce
• prováděcí projekty el.zařízení nízkého a vysokého napětí, trafostanice
• dokumentace skutečného provedení staveb
• dílčí technická dokumentace

Realizace
• venkovních vedení 1kV, 22 kV
• kabelové vedení 1kV, 22 kV
• distribuční sítě a přípojky nízkého a vysokého napětí včetně výkopových prací,řízených protlaků a
finálních povrchů
• vestavěných a kompaktních transformátorových stanic
• výstavba a rekonstrukce trafostanic včetně uvedení do provozu a projednání všech potřebných
dokladů
• rozvodny 22 kV, 0,4 kV (opravy, rekonstrukce)

Revize el.zařízení
• nízkého napětí
• vysokého napětí ( trafostanic )

Servis
• jednorázový servis, opravy
• opravy transformátorů 22/0,4 kV (výměna či osazení nového)
• zaměřování a oprava kabelových poruch VN/NN (vlastní kabelový měřící vůz)

Dále nabízíme :
• zemní práce
• výškové práce
• stavební a zednické práce (zámkové dlažby, chodníky z asfaltového krytu)
• přípravné a dokončovací práce staveb
• jeřábnické práce
• práce plošinou ve výškách do 15m
• kontejnery

Střediska:

Kostelec nad Labem

Mobil : +420 608 984 093
Mobil 2 : +420 602 777 282
Email : info@elektrohc.cz

 

Dobřichovice

Mobil : +420 728 943 852
Email : calda.milos@elektrohc.cz

Společnost Elektro HC, s.r.o. vznikla v roce 1993. Zpočátku fungovala jako fyzická osoba – Jan Hutař-Elektroservis a v roce 2009 proběhla přeměna na společnost Elektro HC, s.r.o.. Hlavním oborem společnosti je výstavba, opravy, revize a rekonstrukce zemních a vrchních vedení 1kV – 22kV. Od roku 2000 byla oblast poskytovaných služeb rozšířena o projektovou činnost ve výstavbě, provádění staveb a jejich změn.
Firma Elektro HC, s.r.o. je výhradním dodavatelem elektromontážních a projektových činností pro společnosti PREdistribuce a.s. a společnosti ČEZ Distribuční služby, s.r.o..